Pocinčani lim

Pocinčane trake i limovi se dobivaju iz prethodno dobivenih hladno valjanih traka koje se zatim toplo pocinčavaju galvanskim... Pocinčani lim

Toplovaljani lim

Toplovaljani limovi u tablama se dobivaju postupkom valjanja predgrijanih slabova na visokim temperaturama ili iz kotura. Redukcija debljine... Toplovaljani lim

Hladnovaljani lim

Hladnovaljani limovi dobivaju se postupkom hladnog valjanja iz platina koje se dobivaju prethodnom toplovaljanom redukcijom debljine iz slabova... Hladnovaljani lim