Denis 3456 ccexpress 1280
Denis Talović
Direktor

Belmin 3456 ccexpress 1200x1280 1
Mujanović Belmin
Komercijalni Direktor

Mahir 3456 ccexpress 1280
Čekrić Mahir
Menadžer Prodaje

Ames 3456 1 ccexpress 1280
Subašić Ames
Menadžer Prodaje

I Amra 3456 ccexpress 1280
Ibeljić Amra
Finansije

Edis 3057 ccexpress 1280
Imamović Edis
Šef Magacina

Kvalitet

100%

Sigurnost

100%

Povoljnost

100%

Telefon

+387 35 554 948

Lokacija

Termoelektrana bb, Koksara, Lukavac

EMAIL:

info@asdgroup.ba