Šavne cijevi

Šavne cijevi (okrugle, kvadratne i pravougaone/pravokutne)   Čelične šavne cijevi izrađuju se od „beskonačnih“toplovaljanih i hladnovaljanih čeličnih traka... Šavne cijevi